Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zmiennošč
Článek
    Stratygraficzna zmiennošč zawartošci oraz sposobu zwiazania cynku w weglu z Górnoslaskiego Zagĺebia Weglowego
    Zmiennošč włašcinošci fizyczno-mechanicznych budowlanych piaskowców istebniańskich obszaru Karpat