Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Znečisťovania
Monografie
    Hydrogeochemické problémy znečistovania prírodných vód
Článek
    Príčiny a dôsledky znečisťovania Jašteričieho jazera v Slovenskom krase
    Príklady znečisťovania prírodných vôd v oblasti Slovenského krasu