Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Zvyškovou
Článek
    Analýza vzťahu medzi zvyškovou entalpiou a obsahom rentgenovoamorfnej fázy při mechanicky aktivovaných mineráloh