Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Železná
Monografie
    Mapa poddolovaných území - Plzeňský kraj;list Železná Ruda 21-44, 1 : 50 000
    mapa radonového indexu geologického podloží, list 2144 Železná Ruda
    Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25.000, 21-442, list Železná Ruda
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 22-442 Železná Ruda
    Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 21-442, Železná Ruda
Článek
    The age of quaternary volcanoes Železná Hůrka and Komorní Hůrka (western Eger Rift), Czech Republic: Alpha-recoil track, TL, ESR and fission track chronometry
    Dating of the Quaternary volcanoes Komorní Hůrka (Kammerbühl) and Železná Hůrka (Eisenbühl), Czech Republic, by TL, ESR, alpha-recoil and fission track chronometry
    Field trip guide, April 11, 2007 : stop 3 (3-1 to 3-3) : surroundings of the Železná hůrka Hill (Eisenbühl)
    Komorní and Železná hůrka
    Mantle and crustal xenoliths from the quaternary volcano Železná Hůrka, Western Eger Rift
    Nerostné suroviny na území listu mapy 21-442 Železná Ruda
    Nerostné suroviny na území mapy 21-442 Železná Ruda : 21-44 Železná Ruda
    Peridotite liquid trapped within foidite magma in the Železná hůrka quaternary volcano (Czech Republic)
    Předběžná zpráva o studiu diatom Černého jezera na Šumavě (21-44 Železná Ruda)
    Studium aktuoekologie jezerních Thecamoeb Šumavy (32-14 Nová Pec, 21-44 Železná Ruda)
    Škody po povodních v roce 2002 - lokalita Železná Ruda
    Travel times of seismic wawes propagating from the southwest and south-southeast to the seismic station Železná Studnička
    Volcanological aspects of the Komorní and Železná hůrka cinder cones, Western Bohemia
    Volcanology of Železná and Komorní hůrka in Western Bohemia
    Výskyt šokových křemenů v Českém masivu : 21-22 Holýšov, 21-44 Železná Ruda, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 23-13 Tábor, 23-31 Soběslav, 03-31 Jablonec nad Nisou