Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Žitného
Článek
    Geoštatické modelovanie hladiny podzemních vód v oblasti Žitného ostrova
    Hydraulická ochrana podzemní vody v horní části Žitného ostrova
    Hydrogeologická charakteristika chránenej vodohospodárskej oblasti kvartéru Žitného ostrova podľa výsledkov najnovších prác
    Ochrana vodných zdrojov Žitného ostrova na príklade z Lehníc
    Palynologický výzkum aluviálních půd paleomeandrů Žitného ostrova (Slovensko)
    Regionálne hodnotenie koeficienta filtrácie v oblasti Žitného ostrova
    Zmeny hladiny podzemnej vody v krajinnom systeme Žitného ostrova v rokoch 1966-1985