Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    životné
Monografie
    Bioklimatológie a životné prostredie. Zborník prednášok
    Geológia a životné prostredie
    Geológia a životné prostredie-Zborník vedeckých prác zo 6. slovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou
    Zborník prednášok : geológia a životné prostredie : Donovaly 1.-3.10.1991
    Zborník prednášok Baníctvo, geológia a životné prostredie v Európskej únii
    Zborník príspevkov z 5. konferencie inžinierskych geológov Geológia a životné prostredie
    Zborník referátov z 2. konferencie Geológia a životné prostredie
    Zborník vedeckých prác Geológia a životné prostredie
Článek
    Geológia a životné prostredie
    Inžinierskogeologické pomery a životné prostredie v oblasti Michaloviec
    Jadrová energetika a životné prostredie
    Na životné jubileum RNDr. Tomáša Gregora, CSc.
    Nekonvečné zdroje energie a životné prostredie
    Ťažba stavebných materiálov a jej vplyv na životné prostredie
    Vplyv baníckej činnosti koncernu Uhoľné a lignitové bane na životné a pracovné prostredie
    Využitie GC/MS pri identifikácii látok znečisťujúcich životné prostredie
    Významné životné jubileum doc. RNDr. Viliama Sitára, CSc.
    Životné jubileum akademika Bohuslava Cambela
    Životné jubileum RNDr. Bartolomea Lešku, DrSc.
    Životné jubileum RNDr. Evy Planderovej, DrSc.
    Životné jubileum RNDr. Margity Vaňovej, CSc.
    Životné jubileum RNDr. Paulíny Snopkovej, CSc.
    Životné jubileum RNDr.Ondreja Samuela, DrSc.
    Životné prostredie a využívanie geotermálnych vôd
Seriál
    Rádioaktivita a životné prostredie
    Životné prostredie