Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    životnému
Článek
    K životnému jubileu Ing. Jaroslava Ibrmajera, DrSc.
    K životnému jubileu RNDr. Ing. Jána Buriana, CSc
    K životnému jubileu RNDr. Růženy H. Lehotayovej-Danihelovej
    Pozdrav k životnému jubileu RNDr. Ota Fusána, DrSc., člena korešpondenta SAV