Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Carpathian foredeep, Badenian, Karpatian, fault-propagation fold, anticline, transversal fault, frontal and lateral ramp
Článek
    Interpretace deformací sedimentů karpatské předhlubně na kontaktu se zónou pavlovsko-waschberskou (vnější Západní Karpaty)