Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Carpathian Foredeep, Early and Middle Miocene,northern Moravia, Lithostratigraphy, correlation
Článek
    Litostratigrafie severomoravského miocénu a jeho litostratigrafická korelace s přilehlým miocénem v Polsku (karpatská předhlubeň)