Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Carpathian Foredeep, Miocene sediments, Stratigraphy, Tectonics, Foraminifers
Článek
    Okrajové vývoje sedimentů karpatské předhlubně na listech map 1 : 25 000 Blansko a Tišnov