Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    description , special map, undermined areas, mining and quarrying, mining works
Monografie
    Mapy poddolovaných území; vysvětlivky a datová část k mapám 1 : 50 000 Olomoucký kraj, vydání k 18.5.2012