Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Devonian, Emsian-Eifelian conodont zonation, Ontogenetic and intraspecific Variation, Taxonomic revision.
Článek
    Ontogenetic and intraspecific variation in the late Emsian - Eifelian (Devonian) conodonts Polygnathus serotinus and P. bultyncki in the Prague Basin (Czech Republic) and Nevada (western U.S.)