Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Geochemistry
Monografie
    Cambrian in the Netvořice - Neveklov Metamorphic Islet (roof of the Central Bohemian Pluton)
    Late Devonian to Early Carboniferous bimodal volcanic rocks of the Ještěd Range Unit: constraints on the development of the Variscan orogenic wedge
    Radioelement Mapping
    Studium původu klastických sedimentů barrandienského středního devonu: geochronologie detritických zirkonů pomocí laserové ablace ICPMS
    Whole-rock geochemistry and Nd isotopic composition of metavolcanics from the Netvořice-Neveklov and Sedlčany-Krásná Hora Islets: their isotopic composition and implications for geodynamic processes at the Teplá-Barrandian-Moldanubian boundary.
Článek
    Alkalické subvulkanity Českého středohoří ve srovnání se subvulkanity pohoří Kaiserstuhl (Německo) a Monteregian Hills (Kanada): petrologicko-geochemická studie.
    An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source
    Characteristics and origins of diverse Variscan peridotites in the Gfohl Nappe, Bohemian Massif, Czech Republic
    Constraints on the origin of gabbroic rocks from the Moldanubian-Moravian units boundary (Bohemian Massif, Czech Republic and Austria)
    Dating the onset of Variscan crustal exhumation in the core of the Bohemian Massif: new U-Pb single zircon ages from the high-K calc-alkaline granodiorites of the Blatná suite, Central Bohemian Plutonic Complex
    Dva typy železných rud na lokalitě Horní Benešov v Nízkém Jeseníku
    The effect of iron and manganese mine waters on stream biota, Part I: Seasonal and long term trends in mine water geochemistry.
    Geochemical characteristics of the high- and low-Ti basaltic rocks from the uplifted shoulder of the Ohře (Eger) Rift, Western Bohemia
    Geochemický vývoj vod po uzavření a zatopení dolů.
    Geochemie fullerenů
    Geochemie jeskynních sedimentů Šošůvské jeskyně v Moravském krasu
    Geochemistry and mineralogy of Cu and Co in mine tailings at the Copperbelt, Zambia
    Geochemistry, mineralogy and environmental impact of precipitated efflorescent salts at the Kabwe Cu-Co chemical leaching plant in Zambia
    Geochemistry of Fe-rich peridotites and associated pyroxenites from Horní Bory, Bohemian Massif: insights into subduction-related melt-rock reactions
    Granitoids of the Freistadt and Mauthausen type in the Czech part of the Moldanubian batholith
    Granulites
    Greisenization of lamprophyres in the Krupka Sn-W district in the eastern Krušné hory/Erzgebirge, Czech Republic.
    Horní Bory. Structural and metamorphic evolution of the high-T/high-P Gföhl unit (Moldanubicum).
    Izotopové složení síry v sulfidech, uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
    Late Paleozoic volcanism in the West and Central Bohemian Basins (Czech Republic)
    The Mariánské Lázně Complex, NW Bohemian Massif: development and destruction of an early Palaeozoic seaway
    Moldavites from the Cheb Basin, Czech Republic
    Nové výskyty minerálů na polymetalických žilách Nízkého Jeseníku
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník)
    Permineralized trunks of the Krkonoše-Piedmont basin (Czech Republic)
    Petrology and geochemistry of the Tertiary alkaline intrusive rocks at Doupov, Doupovské hory Volcanic Complex (NW Bohemian Massif)
    Phosphorus - an omnipresent minor element in garnet of diverse textural types from leucocratic granitic rocks
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná
    Sedimentary provenance of mid-Devonian clastic sediments in the Teplá-Barrandian Unit (Bohemian Massif): U-Pb and Pb-Pb geochronology of detrital zircons by laser ablation ICP-MS
    Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR
    The Sklené garnet peridotite: petrology, geochemistry, and structure of a mantle-derived boudin in Moldanubian granulite.
    Staré dobývací práce u Malého Hradiska na Drahanské vrchovině
    Two-mica Granites of the Plechý (Plockenstein) Pluton in the triple-Point Area (Trojmezí, Dreilandereck) of Austria, the Czech Republic and Germany
    Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika
    Ultradraselné plutonity chotělického intruzivního komplexu v podloží české křídové pánve ve východních Čechách
    The Upper Cretaceous belemnite Praeactinocamax plenus (Blainville 1827) from Lower Saxony (Upper Cenomanian, northwest Germany) and its distribution pattern in Europe
    Využití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem v geochemii
    Změny hydrogeologického režimu při otevření, težbě, po zatopení a remediaci ložiskových oblastí