Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    geohazard map, geology, engineering, landslide predisposition, Southern Moravian Region
Monografie
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ JIHOMORAVSKÝ