Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    geological compass, underwater, caver
Monografie
    Podvodní geologický kompas