Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    geological map, 1:25000, Dolní Mísečky, Krkonoše Mts., Czech Republic
Monografie
    Textové vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 03-234 Dolní Mísečky
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 03-234 Dolní Mísečky