Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    geological mapping, Cretaceous sediments, NW Bohemia
Článek
    Křídové sedimenty v okolí Bíliny v severozápadních Čechách