Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    groundwater, fluvial sediment, aquifer
Monografie
    Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů na Ostravsku a Opavsku
    Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů středního toku Labe a jeho přítoků
    Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy a Dyje