Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Knoviz culture
Článek
    Morfologická variabilita dentálních znaků u populace knovízské kultury.