Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Land use, model builder, Toolbox, ArcGIS, Analysis
Monografie
    Nástroje pro analýzu a tvorbu odvozených dat v prostředí ArcGIS desktop