Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    legend, map, geology
Monografie
    Zjednodušená geologická mapa ČR 1 : 50 000 - Podklad pro tvorbu odvozených geovědních map