Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    scree breccia, scree cementation, Holocene, U-series dating
Článek
    Vznik holocenních suťových brekcií ve středočeské oblasti a jejich erozní postižení