Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    seismic prospection
Monografie
    Seismický průzkum I.
Článek
    Fossil river valleys - geophysical indications and geological signification
    Reinterpretace geologických a geofyzikálních podkladů z Mšensko-roudnické pánve