Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    skarns, magnetite, ore minerals, mineral assemblages, succesion, Bohemian-Moravian Highlands
Článek
    Parageneze a sukcese rudních minerálů ve vybraných skarnech Českomoravské vrchoviny