Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Specialized geological map, stability conditions, map sheet 26-13-01
Monografie
    Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 26-13-01