Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    stacking velocities
Monografie
    Příspěvek k sestavení rychlostního modelu západních Čech s využitím sumačních rychlostí podél seismického profilu 9HR/91,93