Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Tertiary basins, Czech Republic, Cenomaniam and Tertiary lignite, geology, stratigraphy, tectonics, hydrogeology, coal petrology, trace elements, quality and output of coal
Monografie
    Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky