Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Thebes
Monografie
    Egypt! The 40th Anniversary Exhibition of the Finnish Egyptological Society 15.5.-13.9.2009