Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    upper and lower limb bones
Monografie
    Atlas chorob na kostních preparátech.