Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    uranyl
Článek
    Metarauchite, Ni(UO2)2(AsO4)2.8H2O, from Jáchymov, Czech Republic, and Schneeberg, Germany: a new member of the autunite group.
    Nálezy čejkaitu v důlní chodbě uranového ložiska Rožná, Česká republika
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram - Háje
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram ? Háje