Podrobnosti záznamu

Výraz tezauru
    Variscian granitoides
Článek
    Studium akcesorických minerálů ve vybraných plutonických horninách sv.okraje Českého masivu.