Podrobnosti záznamu

Název
     Natural Park Aluvial plain of the Dyje river(southern part):Quaternary geology and development of the alluvial plain
Další názvy
    Přírodní park Niva Dyje (jižní část): geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy