Podrobnosti záznamu

Název
    [= Flach unter der Oberfläche angelegten Bergbauten in Gebieten von Sokolov, Cheb und Karlsbad bringen das Terrain und die Daran stehenden Bauten in Gefahr noch 200 Jahre nach der Beendigung der Kohlegewinnung]. [2. Teil]
Další názvy
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 2. část