Podrobnosti záznamu

Název
    Acoustic wave propagation in high-pressure system
Autor
    Foldyna, Josef
    Habán, V.
    Sitek, Libor
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Ultrasonics
Svazek/č.
    Roč. 44, -
Strany
    s. 1457-1460
Rok
    2006
Poznámky
    Projekt: 1QS300860501, GA AV ČR
    Projekt: GA105/03/0183, GA ČR
    Překlad názvu: Šíření akustických vln vysokorychlostním systémem
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    pressure pulsation
    pulsating jet
Klíčové slovo
    Acoustic
    High-pressure
    Propagation
    System
    Wave
Abstrakt (česky)
   Byla vyvinuta metoda stanovení druhé kinematické viskozity a rychlosti zvuku v kapalině pomocí modální analýzy odezvy trubice naplněné kapalinou na ráz. Získané výsledky prezentované v článku ukazují závislost druhé kinematické viskozity vody na tlaku a dobrou shodu mezi naměřenými hodnotami rychlosti zvuku a hodnotami vypočtenými z tzv. rovnice "UNESCO".
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012