Podrobnosti záznamu

Název
    Activity of the Czech Geological Survey in stabilisation of landslides caused by heavy rainfall of July, 1997
Další názvy
    Podíl Státní geologické služby ČGÚ na stabilizaci sesuvů iniciovaných extrémními srážkami v červenci 1997