Podrobnosti záznamu

Název
    Adaptive finite element modelling of two-dimensional magnetotelluric fields in general anisotropic media
Autor
    Li, Y.
    Pek, Josef
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geophysical Journal International
Svazek/č.
    Roč. 175, č. 3
Strany
    s. 942-953
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: GA205/06/0557, GA ČR, CZ3cav_un_auth*0216769
    Projekt: IAA3012401, GA AV ČR3cav_un_auth*0000912
    Překlad názvu: Modelování dvojrozměrných magnetotelurických polí v obecně anizotropních prostředích metodou adaptivních konečných elementů
    Rozsah: 13 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    magnetotelluric
    MELT experiment
    numerical approximation and analysis
Klíčové slovo
    Adaptive
    Anisotropic
    Element
    Fields
    Finite
    General
    Magnetotelluric
    Media
    Modelling
    Two-dimensional
Abstrakt (česky)
   Je předložena metoda konečných elementů v adaptivní nestrukturované síti pro zlepšení kvality numerického řešení přímé magnetotelurické úlohy v obecně 2D anizotropních vodivostních strukturách. Metoda konečných elementů je aplikována opakovaně na posloupnosti zjemňujících se sítí, které se v iteračním procesu automaticky přizpůsobují podle odhadované chyby řešení.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013