Podrobnosti záznamu

Název
    Agardit-(Ce) ze supergenní zóny ložiska Vrančice u Příbrami (Česká republika)
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Sejkora, Vlastimil Toegel a Petr Pauliš
Další názvy
    Agardite-(Ce) from supergene zone of the Vrančice ore deposit near Příbram, Czech Republic
Autor
    Pauliš, Petr
    Pauliš, Petr, 1956-
    Sejkora, Jiří
    Sejkora, Jiří, 1968-
    Toegel, Vlastimil
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 16, č. 2
Strany
    4
    s. 217-220
Rok
    2008
Poznámky
    4 fot., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Klasifikační znak
    549
    55(1)
    553.3/.4
Skupina konspektu
    549
    553
Předmětová skupina
    agardit
    arzenáty
    asociace minerální
    difrakce rentgenová
    důl opuštěný
    lokalita mineralogická
    metoda prášková
    mineralogie topografická
    minerály supergenní
    mřížkové parametry
    rudy barevných kovů
    rudy U
    sběratelství
    složení chemické
    středočeský pluton
    vzácné zeminy
Výraz tezauru
    agardite-(Ce)
    chemical composition
    Czech Republic
    mixite-group minerals
    Vrančice ore deposit
Geografické jméno
    Čechy střední (Česko)
    Vrančice (Příbram, Příbram)
Klíčové slovo
    Agardit-(Ce
    Česká
    Ložiska
    Příbrami
    Republika
    Supergenní
    Vrančice
    Zóny
Abstrakt (česky)
   Vzorky obsahující agardit-(Ce) byly nalezeny na zbytcich hald opuštěného rudního ložiska Vrančice u Příbrami, střední Čechy, Česká republika. Agardit-(Ce) zde vytváří radiálně uspořádané světle zelené agregáty o velikosti do 1 mm v asociaci s chryzokolem. V práci jsou podána jeho rentgenová prášková data, parametry základní buňky a chemické složení.
Abstrakt (anglicky)
   Samples containing agardite-(Ce) were found in remnants of mine dumps of abandoned ore deposit Vrančice near Příbram, central Bohemia, Czech Republic. Agardite-(Ce) forms there radial light green aggregates up to 1 mm in size associated with chrysocolla. Its X-ray powder data, unit-cell parameters and chemical composition are given in the paper.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
    NM
Zdrojový formát
    R
    U
Datum vložení
    18. 3. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012