Podrobnosti záznamu

Název
    Akreční lapilli v kambrických "adinolách" na Příbramsku : (22-12 Březnice)
Údaj o odpovědnosti
    Ferry Fediuk
Další názvy
    Accretionary lapilli in Cambrian "adinoles" of the Příbram area
Autor
    Fediuk, František, 1929-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
Strany
    s. 22-23
Rok
    2004
Poznámky
    1 obr., 1 diagr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2003
Klasifikační znak
    55(1)
    552
Skupina konspektu
    552
Předmětová skupina
    Barrandien
    chemismus hornin
    geologie regionální
    ignimbrit
    kambrium-spodní
    lapilli
    mapa geologická
    pánev sedimentační
    pískovce
    popel vulkanický
    vulkanismus
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Příbram
Klíčové slovo
    22-12
    Adinolách
    Akreční
    Březnice
    Kambrických
    Lapilli
    Příbramsku
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012