Podrobnosti záznamu

Název
    Akutní kardiovaskulární příhody a meziplanetární prostředí
Autor
    Novák, M.
    Sitar, J.
    Střeštík, Jaroslav
Konference
    Bioklimatologie současnosti a budoucnosti (15. : 12.09.2005-14.09.2005 : Křtiny, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Bioklimatologie současnosti a budoucnosti. 15. československá bioklimatologická konference
Strany
    nestr.
Poznámky
    Překlad názvu: Acute cardiovascular accidents and the interplanetary medium
    Rozsah: 6 s. : CD ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    acute heart infarctions
    interplanetary medium
    solar wind
Klíčové slovo
    Akutní
    Kardiovaskulární
    Meziplanetární
    Prostředí
    Příhody
Abstrakt (česky)
   Denní počty provedených direktních koronárních angioplastik u akutních srdečních infarktů na 1. interní klinice Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně byly porovnávány s denními hodnotami některých veličin meziplanetárního prostředí.
Abstrakt (anglicky)
   Daily numbers of direct coronary angioplastics at acute heart infarctions performed at the 1st Medical Clinic in the Faculty Hospital St. Ann in Brno have been compared with daily values of some quantities of the interplanetary medium.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013