Podrobnosti záznamu

Název
    Algerina ge. nov. (Bivalvis, Nepiomorphia) ze siluru sverogondwanského okraje (Alžír), peri-Gondwanské Evropy (Francie, Itálie), Peruniky (pražská pánev, Čechy) a Sibiřská deska (tajmyrská pánev, Rusko)
Další názvy
    Algerina gen. nov. (Bivalvia, Nepiomorphia) from the Silurian of the North Gondwana margin (Algeria), peri-Gondwanan Europe (France, Italy), Perunica (Prague Basin, Bohemia) and the Siberian Plate (Tajmyr Basin, Russia)