Podrobnosti záznamu

Název
    Alpine-type mineralization with sulphides, W-rutile and hard hydrocarbone from the Olověná Adit in the Zlaté Hory ore district, Silesia
Další názvy
    Mineralizace alpského typu se sulfidy, W-rutilem a pevným uhlovodíkem z Olověné štoly ve zlatohorském rudním revíru