Podrobnosti záznamu

Název
    Amfiboly tremolitových mramorů v Českém masivu
Autor
    Houzar, S.
    Němečková, Monika
    Novák, M.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat
Strany
    s. 63-66
Poznámky
    Projekt: IAA3408902, GA AV ČR
    Překlad názvu: Amphibols from tremolite marbles in the Bohemian Massif
    Rozsah: 4 s.
Předmětová kategorie
    amphiboles
    Bohemian Massif
    marble
Klíčové slovo
    Amfiboly
    Českém
    Masivu
    Mramorů
    Tremolitových
Abstrakt (česky)
   Tremolitové mramory představují charakteristický litotyp mramorů Českého masivu. Vyskytují se v pestrých jednotkách bohatých metakarbonáty hlavně při jeho východním okraji a jsou doprovázeny grafitickými horninami, kvarcity a lokálně i amfibolity. Amfiboly jsou zastoupeny několika texturními typy. Chemické složení amfibolů z tremolitových mramorů odpovídá podle současné klasifikace převážně tremolitu, méně často magnesiohornblendu, výjimečně pargasitu, edenitu a fluortremolitu.
Abstrakt (anglicky)
   Tremolite marbles characterized by large porphyroblasts of grey tremolite occur at the eastern margin of the Bohemian Massif. Four textural types of amphibole were found. They exhibit an alkaline trend indicating detritus from primitive volcanic rocks or infiltration of fluids with evaporitic geochemical signature into metacarbonates.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012