Podrobnosti záznamu

Název
    Amorphous Aluminum Hydroxide Control on Sulfate and Phosphate in Sediment-Solution Systems
Další názvy
    Amorfní hydroxid hliníku jako regulátor distribuce sulfatů a fosfátů v systémech sediment-roztok
Autor
    Amirbahman, Aria
    Fernandez, Ivan
    Navrátil, Tomáš
    Norton, Stephen
    Rohovec, Jan
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Water, Air and Soil Pollution
Svazek/č.
    Roč. 201, č. červen
Strany
    12
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Adsorption, Anions, Al precipitates, Acidification, Alkalization, Oligotrophy
Klíčové slovo
    Aluminum
    Amorphous
    Control
    Hydroxide
    Phosphate
    Sediment-Solution
    Sulfate
    Systems
Abstrakt (česky)
   V rámci této práce byla experimentálně stanovena adsorpční kapacita přírodního hydroxidu hlinitého vzhledem k anionům SO4 a PO4. Hliníkem bohatý sediment silně adsorboval přidané aniony PO4, naopak k uvolnění anionů PO4 ze sedimentu docházelo až při jeho podstatném rozpouštění při pH<3,67. Sorpce PO4 na Al(OH)3 je tedy významným regulátorem koncentrace rozpuštěného PO4 v povrchových vodách, pokud nejsou PO4 ve velkém přebytku. K maximální adsorpci anionů SO4 dochází při pH 4,2, při nižších hodnotách pH pak rozpouštění sedimentu dominuje nad zvyšováním anionové adsorpční kapacity a adsorpci brání také vznik komplexu AlSO4+. Tato práce tedy demonstruje, že existují významné hranice hodnot pH s ohledem na adsorpci anionů. V povrchových vodách s dostatečnou koncentrací suspendovaného Al(OH)3 nebo v přítomnosti sedimentu s vysokým obsahem Al(OH)3 bude mobilita PO4 velmi omezená.
Abstrakt (anglicky)
   We experimentally determined the adsorption characteristics of natural, freshly precipitated Al(OH)3 for SO4 and PO4. The Al-rich sediment strongly adsorbed added PO4 prior to acidification experiment; this sorbed PO4 was released only after substantial dissolution of the sediment, at pH < 3.67. Sorption of P by Al(OH)3 appears to be an important control on dissolved PO4 concentration in surface waters, unless there is a large excess of PO4. Maximum SO4 adsorption occurred at pH 4.2, below which dissolution of the sediment offset the increasing anion adsorption capacity, and formation of AlSO4+ inhibited the increasing SO4 adsorption capacity. This research demonstrates that there are important pH thresholds for anion adsorption in freshwaters below which dissolution of the Al(OH)3 substrate reduces total capacity for anion adsorption. In freshwaters, with sufficient concentrations of suspended Al(OH)3, or in Al(OH)3-rich sediment, PO4 mobility will be severely restricted.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014