Podrobnosti záznamu

Název
    Amorphous Aluminum Hydroxide Control on Sulfate and Phosphate in Sediment-Solution Systems
Autor
    Amirbahman, A.
    Fernandez, I. J.
    Navrátil, Tomáš
    Norton, S. A.
    Rohovec, Jan
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Water, Air and Soil Pollution
Svazek/č.
    Roč. 201, 1-4
Strany
    s. 87-98
Rok
    2009
Poznámky
    Překlad názvu: Amorfní hydroxid hliníku reguluje sulfáty a fosfáty v systému sediment-roztok
    Rozsah: 12 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    acidification
    adsorption
    Al precipitates
    alkalization
    anions
    oligotrophy
Klíčové slovo
    Aluminum
    Amorphous
    Control
    Hydroxide
    Phosphate
    Sediment-Solution
    Sulfate
    Systems
Abstrakt (česky)
   V práci byly experimentálně stanoveny adsorpční vlastnosti přírodního, čerstvě vysráženého Al(OH)3 vzhledem k aniontům SO4 a PO4. Sediment bohatý Al silně adsorboval anionty PO4 jiz pred zapoštím experimentální acidifikace. Sorbovaný PO4 se ze sedimentu uvolnil až po rozpuštění podstatné části sedimentu (adsorbentu) pri pH  menším než 3.67. Sorpce P na Al(OH)3 tedy je důležitým procesem, který reguluje koncentrace rozpuštěného PO4 v povrchových vodách. pokud není PO4 přítomen ve velkém nadbytku. Acidifkace systému sediment-roztok způsobuje protonizaci povrchu sedimentu a zvýšení aniontové adsropční kapacity pro SO4. K maximální adsorpci došlo při pH 4,2 a při nižších hodnotách rozpouštění sedimentu převažuje vzrůstající adsorpční kapacitu sediemntu pro SO4.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012