Podrobnosti záznamu

Název
    Analýza deformace a porušení horninových vzorků fyzikálními metodami v průběhu zatěžování
Autor
    Konečný, Pavel
    Kožušníková, Alena
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Documenta geonica 2005
Strany
    s. 68-75
Poznámky
    Překlad názvu: Analysis of deformation and failure of rock samples in process of loading by various physical methods
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    deformation of rock
    process of loading
Klíčové slovo
    Analýza
    Deformace
    Fyzikálními
    Horninových
    Metodami
    Porušení
    Průběhu
    Vzorků
    Zatěžování
Abstrakt (česky)
   Měřením deformace, propustnosti, akustických emisí a rychlosti šíření ultrazvukových vln byl analyzován proces porušování horninových vzorků v průběhu zatěžování. Testovány byly dva geneticky odlišné typy hornin - karbonský středně až hrubozrnný pískovec a středně zrnitá biotitická žula. Měření byla realizována jak za jednoosého stavu napjatosti, tak za trojosého stavu napjatosti, což lépe odpovídá podmínkám v horninovém masivu.
Abstrakt (anglicky)
   The analysis of process of failure by measurement of deformation, permeability, acoustic emission activity and ultrasonic wave velocity is discussed on this paper. Two genetically different rock types were tested: carboniferous medium and coarse grained sandstone and medium grained biotic granite. The measurements was performed both in uniaxial and triaxial state of stress to model the conditions in rock massif.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012