Podrobnosti záznamu

Název
    Analýza rostlinných zbytků z vrcholně středověkého příkopu z Telče
Údaj o odpovědnosti
    Petr Kočár, Romana Kočárová, Jan Kaštovský
Další názvy
    Analysis of botanical remains from high medieval ditch from Telč
Autor
    Kaštovský, Jan
    Kočár, Petr
    Kočárová, Romana
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta rerum naturalium
Svazek/č.
    Roč. 2
Strany
    s. 1-8
Rok
    2006
Poznámky
    1 obr., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Rerum natur. (Jihlava)
Klasifikační znak
    902
Skupina konspektu
    56
Předmětová skupina
    archeologie
    botanika
    Diatomeae
    Plantae
    sedimenty antropogenní
    subrecent
    tafonomie
Předmětová kategorie
    14.-15. stol.
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Telč
Klíčové slovo
    Analýza
    Příkopu
    Rostlinných
    Středověkého
    Telče
    Vrcholně
    Zbytků
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    22. 10. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012