Podrobnosti záznamu

Název
    Analýza růstu globální teploty
Autor
    Střeštík, Jaroslav
Konference
    Meteorologie ve službách společnosti a ochrany životního prostředí. Historie, současnost a perspektivy. Výroční seminář České meteorologické společnosti (09.11.2009-11.09.2009 : Křtiny, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Meteorologie ve službách společnosti a ochrany životního prostředí. Historie, současnost a perspektivy
Strany
    S. 1-7
Poznámky
    Překlad názvu: Analysis of the global temperature growth
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    global temperatures
    global warming
    periodical variations
Klíčové slovo
    Analýza
    Globální
    Růstu
    Teploty
Abstrakt (česky)
   Globální teplota vzduchu vzrostla za posledních 150 let o 0,8°C. Tento růst dá nejlépe aproximovat polynomem třetího řádu. Přibližně totéž platí o koncentraci CO2 a dalších skleníkotvorných plynů v ovzduší.Vzrůst globální teploty je doprovázen značným kolísáním, v němž lze najít období, kdy je vzrůst teploty vzduchu rychlejší, a jiná období, kdy docházi k určité stagnaci či dokonce k poklesu. Po odečtení dlouhodobého trendu od pozorovaného průběhu teploty vzduchu vynikne sinusový průběh. Spektrální analýzou se určí převládající sinusová vlna s periodou 62 let s maximy v letech 1878, 1940 a 2002, doprovázená podružnou vlnou s periodou 20,7 let. Spojením těchto vln s výše zmíněným polynomem dostaneme křivku, která poměrně přesně vystihuje průběh globální teploty vzduchu za celé období 1850-2008.
Abstrakt (anglicky)
   Global air temperature increased during the last 150 years approximately by 0.8°C. This increase can be approximated by a polynomial of third order. Nearly the same is valid for the CO2 and other greenhouse gases concentration in the atmosphere. The increase of global temperature is supplemented by considerable fluctuations, where periods with a quicker increase and periods with a slow increase or stagnation can be found. Subtracting the long-term trend from the observed temperature course the sinusoidal variation appears more apparent. Spectral analysis discovers a dominant sine wave with the period of 62 years with maxima in 1878, 1940, and 2002, supplemented by a subsidiary wave with the period of 20.7 years. Combination of these waves with above mentioned polynomial a curve is obtained, which sufficiently well fits into the observed course of global temperature during the whole period 1850-2008.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013