Podrobnosti záznamu

Název
    Anizotropie P-vln v horninách seismicky aktivní oblasti Západních Čech.
Další názvy
    P-Wave anisotropy of rocks from the seismic area in Western Bohemia