Podrobnosti záznamu

Název
    The anthroposoil of waste dumps in the North-Bohemian Brown Coal Basin reclaimed for agriculture purpose
Další názvy
    Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve rekultivované k zemědělským účelům