Podrobnosti záznamu

Název
    Apatitový pegmatit od Dobřejovic u Hluboké nad Vltavou
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Litochleb, Václav Novák, Václav Pavlíček
Další názvy
    The apatite bearing pegmatite from Dobřejovice, near Hluboká nad Vltavou
Autor
    Litochleb, Jiří
    Novák, Václav, 1945-
    Pavlíček, Václav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Svazek/č.
    Roč. 30, č. 3
Strany
    s. 83-87
Rok
    1990
Poznámky
    1 obr.
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Předmětová skupina
    analýza hornin
    apatit
    asociace
    české moldanubikum
    horniny žilné
    pegmatit
    tektonika
    textury
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Dobřejovice
Klíčové slovo
    Apatitový
    Dobřejovic
    Hluboké
    Pegmatit
    Vltavou
Abstrakt (česky)
   Pegmatitová žíla prostupující moldanubické pararuly je přibližně 100 m dlouhá a 1 m mocná. Z genetického a paragenetického hlediska představuje popisovaný pegmatit diferencovaný typ se zřetelnou zonální stavbou výplně. Okrajová zóna je tvořena draselným živcem, plagioklasem, muskovitem nebo biotitem a křemenem. Písmenková zóna je vyvinuta při vnitřní části zóny okrajové a je zastoupena křemenem s reliktním plagioklasem, selektivně zatlačovaným apatitem. Bloková zóna je silně obohacena apatitem, z ostatních minerálů je přítomen křemen, plagioklas, biotit, sericit a titanit. Apatitové agregáty tvoří prismatické a hexagonální krystaly, asi 4 cm široké, často zonálně uspořádané. Žlutozelená barva na povrchu přechází směrem do středu krystalu v modrozelenou
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012